Protek hem
Lean Small Businesses   

Protek stödjer ditt företags leanresa

Protek  vill inspirera och stödja företag i  olika branscher vid införande av Lean.  Vi vill bidra till ett ”ökat kundvärde och eliminering av slöserier” i små som stora företag.  Genom förbättringar i små steg och allas delaktighet blir företagen allt mer effektiva.

Protek hjälper företagen att identifiera utvecklingsbehov genom analyser, workshops och utbildningar. En viktig insats är också att ge stöd genom coachning, under införandet av lean, för att deltagarna ska klara ett fortsatt införandet av Lean självständigt.

Genom tillämpning av lean, erhålls ett ständigt förbättringsarbete, som leder till effektivare processer med mindre resursbehov. Learning by Doing blir en naturlig del av arbetet, då det är genom teori och praktisk tillämpning som lärandet utvecklas. Genom bl.a. ”Leanspelet” ökar dessutom förståelsen för vad Lean kan innebära för ett effektivare flöde.

Protek främjar förbättringsarbete i små företag

Små företag får sällan uppmärksamhet av konsulter, organisationer och forskare. Ambitionen är att stimulera till tillväxt och utveckling i denna målgrupp. Insatser genomförs bl.a inom ramen för projekt tillsammans med högskolor och nätverksorganisationer.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning

För att utveckla företag och nå definierade mål blir kompensförsörjningen allt viktiga. Kompetensbehovet behöver analyseras och kompetensluckor fyllas. Detta kräver planerade insatser på både kort och lång sikt.

Läs mer om strategisk kompetensförsörjning


Nyheter och Senaste inläggen