Protek hem    Nyheter
Lean Small Businesses   

Archive for the ‘Nyheter’ Category

Den första ingenjören

Posted by

Pilotprojekt ”Den första ingenjören”

Pilotpojektet ”Den första ingenjören” har pågått i två år och vill belysa värdet av ingenjörer i små och medelstora företag, underlätta rekryteringen genom arbetsmaterial och analyser samt på olika sätt samman föra arbetsgivare och ingenjörer för att öka förståelsen för varandras drivkrafter och behov.
Att anställa en ingenjör kan öppna nya vägar och hjälpa till att utveckla företaget i en positiv riktning. Flera studier, varav den största är Ramböllrapporten, har visat att företag som anställer sin första ingenjör får positiva effekter på produktiviteten, omsättningen och tillväxten. Dessa studier ligger till grund för pilotprojektet ”Den första ingenjören” som syftar till att stimulera och stödja Jönköping-regionens mindre företag att rekrytera ingenjörer.

bild1
Samtal i montern på Elmia Subcontractor 2016

Pilotprojketet har uppfyllt satta mål med råge och det finns nu ett flertal ingenjörer anställda i medverkande företag.

Läs mer i guiden ”Anställ din första ingenjör”
http://www.denforstaingenjoren.se/wp-content/uploads/2017/03/guide_ingenjoren_webb.pdf
och i http://www.denforstaingenjoren.se/wp-content/uploads/2017/05/utvardering_a4.pdf

Nu planeras för en fortsättning som innebär både en breddning och fördjupning och ska omfatta hela Småland med öarna.

Ta chansen att få veta mer om vad det kan innebära för ditt företag att anställa en ingenjör!
Kontakta oss! På www.denforstaingenjoren.se finner du kontaktuppgifter till branschorganisationerna samt projektorganisationen.