Protek hem    Kontakt
Lean Small Businesses   

Kontakt uppgifter

Nils Svensson | Protek Företagsutveckling
+46 (0)703 11 77 72
nils@pro-tek.se
www.pro-tek.se

Partners-/kunder

Protek Företagsutveckling samarbete med:

  • SWEREA/IVF, genom Produktionslyftet
  • Skärteknikcentrum, med Lean Transformation och ”Den första ingenjören”
  • Linnéuniversitetet, med Förbättringsarbete i små företag
  • Träcentrum, med Effektiv Produktion
  • NH Trädesign HB, med Teknik och organisationskonsulting