Protek hem    Strategisk kompetensförsörjning
Lean Small Businesses   

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för sysselsättning och konkurrenskraft. Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens. SME företagen behöver särskilt bli uppmärksamma på dessa behov då de ofta är underleverantörer till större och globalt positionerade verksamheter.

Länk till filer